Resurse ISJ

Începând cu anul 2018, Inspectoratele Școlare Județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București au selectat prin proceduri interne resurse educaționale deschise. Astfel, la nivelul celor 42 de instituții au fost identificate aproximativ 12.000 resurse educaționale cu caracter deschis.

Experți din cadrul proiectului CRED au analizat aceste resurse și au selectat o parte dintre acestea astfel încât să constituie suport, dar și reper pentru cadrele didactice în activitatea la clasă. Aceste resurse au fost realizate urmărind competențele descrise de programele școlare în vigoare.

Inspectoratele Școlare pun la dispoziția cadrelor didactice acces la fiecare bibliotecă de resurse educaționale deschise.

Adresele web ale bibliotecilor de Resurse Educaționale Deschise ale Inspectoratelor Școlare Județene / ISMB


Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul școlar al Municipiului București, pun la dispoziția cadrelor didactice un set de resurse educaționale deschise, cu scopul de a sprijini activitatea derulată cu elevii atât la clasă cât și online.

Fiecare inspectorat pune la dispoziție un link de acces, resursele putând fi consultate conform tabelului de mai jos:

Resurse selectate