Resurse Universitatea București

Ghidurile sunt realizate în cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației - Universitatea București și prezintă recomandări și soluții privind utilizarea și integrarea TIC în educație, precum și adaptarea la perioada de suspendare a cursurilor.

Lecția de acasă. Ghid pentru părinți

Lecția de acasă. Ghid practic pentru profesori


Cursul online gratuit pentru cadre didactice „Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare cu suport digital” (Unibuc- FPSE)

  • Descriere: Cursul abordează dintr-o perspectivă pedagogică instrumentele online și resursele în format digital care pot fi utilizate în cadrul orelor de curs. Acesta oferă exemple și sugestii concrete, utile pentru designul situațiilor educative asociate parcurgerii curriculumului prescris de la orice disciplină, dar și teme de reflecție privind dinamizarea lecțiilor, creșterea motivației elevilor, încurajarea participării și interesului pentru cunoaștere. Este structurat în două părți – o fundamentare teoretică ce cuprinde elementele esențiale ale designului instruirii, însoțită de aplicații practice și exerciții colaborative care susțin și dezvoltă competențele de proiectare a activităților de învățare.

Idei de activități de învățare cu instrumente digitale (Unibuc- FPSE- DFP)

  • Descriere: Platforma cuprinde 800 de idei de activități de învățare cu suport digital (dintre care 495 sunt pentru teme de casă) se pot filtra după: aria curriculară, disciplină, clasa, tip de activitate (activitate în clasă/ temă pentru acasă), individual/ în colaborare, instrument digital utilizat.